Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

O IZBORIMA

Zastupnici u Europskom parlamentu izravno se biraju na mandat od pet godina. Svaka zemlja ima vlastita izborna pravila, ali primjenjuju se i neke zajedničke odredbe.